Tip en ven Tip en venPrintPrintRSSAbonner på RSS-feed
 

Indret huset med et smart værktøj

 

I byggeriets tidligste fase, er der mange store og vigtige valg, der skal træffes for at opnå et godt resultat.

Afklaring af bygningens areal, og hvilke rum, der skal være i bygningen er nogle af de første valg, der skal træffes, og allerede i denne proces opstår nogle forhold, som kan være svære at løse.

Årsagen til at et problem opstår, er ofte måden hvorpå processen håndteres.

 

Den gode indretning afhænger af mange forhold, som f.eks. adgangsforhold, fordeling af arealet mellem rummene, placering af bygningen i forhold til verdenshjørnerne mv.

 

Hvis der er flere om at fastlægge kravene til indretningen, bliver processen endnu mere krævende.


Del processen op i flere faser


Derfor kan det være en god opstart at dele processen op i flere faser, så man begynder med at afklare hvilke rum, der er behov for i bygningen. Og i denne fase er et rumdiagram et fantastisk værktøj.

Det er meget vigtigt for processen, at man ikke begynder at indrette huset med placering af vægge og døre, for det bevirker ofte at indretningen kan blive fastlåst.

 

Et rumdiagram er en gruppe af lige store cirkler, hvor hver cirkel repræsenterer et rum i huset.

 

 

 

 

Eksempel på et flydende rumdiagram - fase 1
 

 

Nu er processen opdelt i flere valg, og man har her valgt hvilke rum huset skal indeholde.

 

DET ER STRENGT FORBUDT AT INDRETTE RUMMENE I DENNE FASE!

 

Herefter skal det afklares hvilke rum, der har adgang til hinanden, eller måske er sammenlagt.

 

 

 

Eksempel på et sammenbundet rumdiagram - fase 2

 

Rummene er nu forbundet, og jeg valgte at linier betyder, at der er en dør/åbning mellem rummene, en dobbeltstreg betyder at rummene er sammenlagt, og en zig-zag streg betyder at der er en trappe til værelset oven på. Yderdørene er vist som store pile. Stiplet streg betyder at en dør evt. kan være en mulighed.

 

Man må selv lave sine egne koder efter behov, så det er kun fantasien der sætter grænser.

Når der er enighed om rumforbindelserne er rumdiagrammet i princippet klar til at videregive til arkitekten, eller egen indretningsproces.

Ud fra et rumdiagram er der mulighed for utallige indretninger, men de vil alle opfylde kravene, som er fastlagt i rumdiagrammet.

Der er dog endnu ikke beskrevet ønske om placering i forhold til udsigt/indkig, verdenshjørner o.l.

 

 

 

Eksempel på et sammenbundet detaljeret - fase 3

 

Processen afsluttes med at beskrive detaljerede ønsker til rummene ved små noter eller signaturer.

Der er ingen grænser for hvilke noter og henvisninger der kan beskrives.


Hvis man samarbejder med en arkitekt, er det denne skabelon, der kommer til at danne grundlag for husets endelige indretning.


Optimere processen


Hvis der er flere parter involveret i indretningsprocessen kan det give et bedre slutresultat hvis parterne gennemgår hver fase for sig selv. Man sammenligner herefter resultaterne i hver fase, og fortsætter først videre til næste fase når der er enighed om et fælles udgangspunkt.

Prioriteringer


Et rumdiagram er en god start - men ikke nogen garanti for at alle kravene kan opfyldes. Derfor vil det undervejs i processen blive nødvendigt at regulere på ønsker og krav efter det mulige.

Vær klar til at arbejde i en dynamisk proces, og der er stor sandsynlighed for at processen ender godt.

 
ArkitektLandskab & HaveSkovfogedeTeknik & EnergiØkonomi & Jura
Created by
Webdesign:
crosendahl.dk

Programmering:
jyskweb.dk